Арт-Вега - изготвяне на амулет

Арт-Вега страничката е продължение и нестандартно развитие на астрологичната традиция от сайта astro-vega.com. В същност няма нищо ново под Слънцето. Само добре забравено старо знание. Намерено и приложено в полза на хората.
От най-древни времена знаещите са използвали всички възможни варианти да подобрят живота на родения на Земята, като се обръщат към Небето, звездите и целия Космос над нас и вътре в нас.
Има три прости условия за работа със Знанието и херметичните закони:
1. Човека да вярва във Висшите сили на Природата и да ги почита и уважава.
2. Човека да е искрено търсещ Знанието и да го прилага за добри дела.
3. Човека да е ДОБЪР и да не разпилява Знанието безцелно.

 

Предложението ни за амулет по звездната карта разширява възможностите за работа със звездите и хороскопа, като осигурява изработване на бижута - амулети  от естествени камъни, съобразени с рождена карта на всеки човек. Това е уникална практика за астролога, която може да бъде изпълнена и приложена на практика в няколко направления :

 

1.    Намиране на най-добрия камък подпомагащ слънчевия знак - зодия, според индивидуалната звездна карта на всеки.
В хороскопа на всеки има много предизвикателства, има силни и слаби страни, има възможности и ограничения, има всичко! Когато се разглежда от опитен астролог, рождената карта може да послужи и за изработване на амулети от естествени камъни, подкрепящи личността на родения и помагащи в трудните пунктове на звездната мандала.

 

2.  Изследване на най-силната страна на хороскопа и определяне на кристала по тази тема.
Силата на силата, подкрепена от силата на камъка ще даде силен акцент в определена област. Това, понякога може да наруши баланса. Затова преценката на астролога е решаваща за подобряване на изявата на родения, осъществяване и добра реализация на рождената карта.

 

3. Откриване и подкрепа с подходящ камък на най-слабата страна в рождената карта.
Понякога, направата на амулет по най-силната страна на звездната карта не е най-удачното и добро решение за родения. Подкрепата на по-слаби пунктове в хороскопа, разположени на възлови места, помага повече от подсилването  най-силната страна на хороскопа. Това уравновесява силите, балансира личността и помага за хармоничното развитие на човека. Условното изравняване на силите позволява да се подобри живота и активността на родения.

 

4. Изследване на неподвижните звезди в рождената карта и намиране на кристал в подкрепа на усилване качества и възможности в определена посока.
Учението за неподвижните звезди е едно древно знание идващо от зората на човечеството. Най-ярките звезди на небето са наблюдавани от всички велики цивилизации на Земята, почитани са като богове и са определяли живота и съдбата на народите. В рождената карта те определят успеха и напредъка на родения, неговата подкрепа от небето, която го прави велик и известен. Изработване на амулет под знака на определена звезда, която не е акцентирана в хороскопа подпомага човека да разгърне определени качества и способности.

 

5. Изработване на амулет за постигане на определена цел – здраве, късмет, любов, добри взаимоотношения, приятели, бизнес, известност, богатство, знание, окултизъм, разкриване на тайни, защита, закрила от енергийни посегателства, по-добър живот.


6. Намиране на подходяща дата и час за изработване на амулет.

 

Амулета се изработва от бижутерска тел и естествени камъни – кристали в различни форми и варианти, които може да се видят в каталог. Каталога ще се обновява и попълва  с нови форми и модели. Големината може да варира, в зависимост от желанията, както и в зависимост от това дали се носи като обеци, гривна, колие, брошка, пръстен, фиба или е за окачане на стената в офиса, в колата, у дома, за нощното шкафче, в чантата, в джоба – по избор.
Окончателния вариант на амулета се определя от астролог, в зависимост от рождената карта.
Времето за изработване е от 15 до 30 дни, не от датата на поръчката, а от датата на уточняване на точните данни на хороскопа и определяне на камъка, вида и целта на изработване на амулета.
Поръчката се изпраща по куриер.

Можете да заявите вашата поръчка от страницата тук.