Прогнози
Прогноза първа пролет 2013

1.- хубаво време за промени в съзнанието на хората

2.- добре е да си стоим у дома и да се грижим за себе си

3.- промените идват със голяма сила със или без нашето участие

4.- важното е да се съхраним и запазим

5.- затова бавно и полека, колкото и когато може

6.- сигурността е най-важното за това време

7.- не е време за постове и издигане, защото скоро ще ги свалят

8.- време за духовно израстване и развитие

9.- дома, къщата, семейството са приоритети за цялата година

10.- време за мечти, приятелства, промяна на мирогледа

11.- света ще стане едно много различно място до края на годината

12.- ще има много различни „разкрития” от езотерично гледна точка

 

 
Прогноза за 21.12.2012г.

За всички, които обичат да гледат небето

Когато ме питаха приятели какво ще стане на 21.12.2012 година, отговарях – промяна, това което стана през 1989 година, но на по-високо ниво.

Първата звездна карта намерих във ФБ. Тя е вярна, но не достатъчно обяснена. Триъгълника е основната фигура за сравнение и прогноза. Червената конфигурация е за 1989 година, а синята – за 2012 година.
Позволявам си да разкажа моето виждане, с помощта на звездните карти от 17.05.1989 год. / втората карта / и 21.12.2012 год. / третата карта /.

Силата на тази фигура е в точното повторението, което не е буквално, но участват същите планети – Юпитер, Сатурн и Плутон.

продължава>
 
Прогноза за 2011 година

От незапомнени времена наричат астролозите звездобройци. Те наистина са наблюдавали небето и са броели звезди, движението на планети, фазите на Луната, слънчеви и лунни затъмнение и др. и са ги записвали. Тяхната работа е била много важна и отговорна за живота на хората. Ползвали са се със статут на учени, философи, мислители и мъдреци. Били са върховни жреци и най-приближени на управниците. Астрологията е наука за Звездите, Небето и неговото отражение на Земята и хората.

От астрономията се знае за 11-те годишни цикли на Слънцето, свързани с неговите слънчеви петна. Те се виждат върху диска на Слънцето и могат да се наблюдават сутрин след изгрева със специален филтър на телескопа. Това е само един от многобройните цикли в природата, които се наблюдават от хилядолетия.

2011 година е първата от един такъв нов 11 годишен цикъл на Слънцето. Когато се върнем назад във времето намираме 2000 година за начало на предния цикъл и най-интересното – 1989 година с още 11 години назад. Последната година, помним всички, е на най-големите промени в близкото ни минало за нас и за света наоколо. Използвайки тази аналогия, може да се каже, че 2011 година ще е едно ново начало. Ако разгледаме целия цикъл до 2021 година, като вземем за отправна точка 1989 година, ще са изминали 33 години от началото на прехода, както официално го наричат и както всеки от нас го е усетил като по-голяма или по-малка промяна в живота. Ето, това прилича на Христовата възраст на времето на промените и си мисля, че най-после ще се намери смисълът и значението на всичко, което претърпя почти революционно развитие през тези години.

продължава>